Oбявяване на Годишен Финансов Отчет (ГФО) | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Oбявяване на Годишен Финансов Отчет (ГФО)

 

Всяка Фирма е длъжна в срок до 30 Юни да обяви годишния си финансов отчет за предходната година. ГФО се обявява в Агенция по вписванията на място или по електронен път. Обявяването се извършва от управителя на фирмата или от упълномощено лице.

За обявяване на ГФО е необходимо да са на лице изготвените от счетоводителя на фирмата отчети и баланси, които да имат подпис на съставител, подпис на управителя и печат на фирмата.

Стъпките са следните:

 Изготвяне на всички необходими документи във връзка с обявяването на ГФО, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверка на пълномощно /ако заявлението не се подава от управителя/.
Попълване на формуляр – Заявление Г2.
Подаване на документите към Агенция по вписванията.

Цена: 75 лв.
Срок:  3 дни
Научи повече на 0888192888