Регистрирация на Търговско представителство | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Регистрирация на Търговско представителство

Какво е Търговско Представителство ?

Регистрирането на Търговско Представителство представлява създаване на ново юридическо лице, собственост на чуждестранно дружество. Търговското Представителство не може да извършва самостоятелна търговска дейност, а разполага със средства, отпуснатите му от чуждестранното дружество. Търговското Представителство има само представителна функция с цел реклама на продукта или услугата предлагана от чуждестранното дружество.

За да регистрирате Търговско Представителство е необходимо да определите:

Какво ще бъде НАИМЕНОВАНИЕТО ?
Каква ще бъде ГОДИШНАТА ИЗДРЪЖКА на Търговското Представителство и неговите представители ?
Къде ще бъде АДРЕСЪТ на Търговското Представителство ?
Кои ще бъдат ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ?

Как се регистрира Търговско Представителство ?

Регистрацията на Търговското Представителство се извършва в Българската тръговско-промишлена палата /БТПП/, а след това в Регистър Булстат към Агенция по вписванията към Министерстово на правосъдието. Стъпките са следните:

 Проверка за уникалност на избраното от Вас наименование на Търговското Представителство.
Запазване на избраното от Вас наименование на Търговското Представителство.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Търговското Представителство, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверяване на подписите на някои документи.
Откриване на набирателна сметка на Търговското Представителство.
Внасяне на средствата за издръжка на Търговското Представителство и неговите представители.
Подаване на документите към БТПП.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Търговското Представителство в Регистър Булстат.
Подаване на заявление за регистрация на Търговското Представителство в Регистър Булстат.

Цена: 620 лв.
Срок:  3 дни
Научи повече на 0888192888