Регистрация на Фондация | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Регистрация на Фондация

Какво е Фондация ?

Фондацията е юридическо лице, което не осъществява търговска дейност. Тя се учредява с едностранен учредителен акт /дарение или със завещание, при случай на смърт/и има за цел да защитава интересите на обособена група лица /частна полза/ или дадени обществени интереси /обществена полза/. Фондация в частна полза може да разшири дейността си и да се регистрира като такава в обществена полза, но обратното не е възможно. И в двата случая учредителя/ите /минимум/ създава фондацията, като безвъзмездно предоставя имущество или средства и избира управителен орган, който да ги управлва конкретно за постигане на целта на фондацията. Средства могат да се набират от дарения, завещания, спонсориране и други.

За да регистрирате Фондация е необходимо да определите:

 В ЧАСТНА или ОБЩЕСТВЕНА полза ще бъде Фондацията ?
С какви СРЕДСТВА /или имущество/ ще бъде учредена Фондацията ?
Какво ще бъде НАИМЕНОВАНИЕТО на Фондацията ?
Къде ще бъде АДРЕСЪТ на Фондацията ?
По какъв начин ще се УПРАВЛЯВА Фондацията ?

еднолично или колективно
от учредителят
или от друго лице
от управителен орган
/с или без участието на учредителя/

Как става регистрацията на Фондация ?

Регистрацията на Фондация се извършва в района на Окръжния съд по адреса на Фондацията, а след това и в Регистър Булстат към Агенция по вписванията. За извършване на регистрацията стъпките са следните:

 Проверка за уникалност на избраното от Вас наименование на Фондацията.
Запазване на избраното от Вас наименование на Фондацията.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Фондацията, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверяване на подписите на някои документи.
Откриване на набирателна сметка на Фондацията.
Внасяне на средствата, с които Фондацията се учредява.
Регистрация на Фондацията в Окръжния съд.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Фондацията в Регистър Булстат.
Подаване на заявление
за регистрация на Фондацията в Регистър Булстат.

Цена: 300 лв.
Срок:  30 дни
Научи повече на 0888192888