Регистрация на Сдружение с нестопанска цел | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Регистрация на Сдружение с нестопанска цел

Какво е Сдружение ?

Сдружението е юридическо лице, което не осъществява търговска дейност. Такава се позволява само, ако е свързана с предмета на дейност на Сдружението и приходите от нея биват използвани за постигане на неговите цели. Създаването на Сдружение се осъществява с провеждането на учредително събрание, като броя на учредителите зависи от това, дали Сдружението ще бъде в частна или обществена полза. Ако то е в частна полза, минимумът учредители е 3 физически или юридически лица, а ако е в обществена полза – 7 /физически лица или юридически лица/ или 3 юридически лица. Сдружението може да се управлява от Управителен съвет или Управител, който бива избран от Учредителното събрание. Характерно за Сдружението е, че то има членски състав и целта му е да защитава определени интереси на своите членове /професионални, културни, научни и др./.

За да регистрирате Сдружение с нестопанска цел е необходимо да определите:

 В ЧАСТНА или ОБЩЕСТВЕНА полза ще бъде Сдружението?
Какво ще бъде НАИМЕНОВАНИЕТО на Сдружението?
Къде ще бъде АДРЕСЪТ на Сдружението?
По какъв начин ще се УПРАВЛЯВА Сдружението?

еднолично или колективно
от управител от управителен орган

Как се регистрира Сдружение ?

Регистрацията на Сдружение се извършва в района на Окръжния съд по адреса на Сдружението, а след това в  Регистър Булстат към Агенция по вписванията. За извършване на регистрацията стъпките са следните:

 Проверка за уникалност на избраното от Вас наименование на Сдружението.
Запазване на избраното от Вас наименование на Сдружението.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Сдружението, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверяване на подписите на някои документи.
Откриване на набирателна сметка на Сдружението.
Регистрация на Сдружението в Окръжния съд.
Регистрация на Сдружението в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Сдружението в Регистър Булстат.
Подаване на заявление за регистрация на Сдружението в Регистър Булстат.

Цена: 350 лв.
Срок:  30 дни
Научи повече на 0888192888