Регистрация на ООД | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Регистрация на ООД

Какво е ООД ?

Регистрирането на ООД /Дружество с Ограничена Отговорност/ представлява създаване на фирма, която ще бъде собственост на две или повече физически или юридически лица. Всеки от собствениците ще отговаря до размера на дяловото си участие.

За да регистрирате ООД е необходимо да определите :

 Какво ще бъде НАИМЕНОВАНИЕТО на  Вашата фирма ?
Какъв ще бъде КАПИТАЛЪТ на Вашата Фирма ? /минимумът е 2 лв./
Къде ще бъде АДРЕСЪТ на Вашата Фирма ?
Кой ще бъде УПРАВИТЕЛЯТ на Вашата Фирма ? /Може да е всеки от собствениците или друго лице. Минимумът е 1 :) /

Как става регистрацията на ООД ?

Регистрацията на ООД се извършва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като регистрирането може да се осъществи на място в Агенцията или по електронен път. И в двата случая стъпките са следните:

 Проверка за уникалност на избраното наименование.
Запазване на избраното наименование.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверка на част от документи.
Откриване на фирмена набирателна сметка.
✓ Внасяне на първоначалния капитал.
Попълване на формуляр – Заявление А4.
Подаване на документите към Агенция по вписванията.

Цена: 260 лв.
Срок:  3 дни
Научи повече на 0888192888