Регистрация на Клон на Фирма | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Регистрация на Клон на Фирма

Какво е Клон на Фирма ?

Регистрирането на клон обособява част от дейността на дадена фирма на място, различно от седалището й /например в друг град/. Клонът на фирмата не е нова фирма, но до известна степен може да има собствено имущество. Клонът “копира” дейността на главната фирма в друго населено място и така премахва необходимостта от регистриране на нова фирма с ново седалище. Характерно за клона е, че се нуждае от собствен управител. Наименованието на Клона се образува на базата на това на главната фирма.

За да регистрирате Клон на Фирма е необходимо да определите:
Къде ще бъде АДРЕСЪТ на Клона?
Кой ще бъде УПРАВИТЕЛЯТ на Клона? /Може да е същият като на главната фирма/

Как се регистрира Клон на Фирма ?

Регистрацията на Клон на Фирма се извършва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като регистрирането може да се осъществи на място в Агенцията или по електронен път. И в двата случая стъпките са следните:
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Клон на Фирмата, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверяване на подписите на някои документи.
Попълване на формуляр – Заявление А4.
Подаване на документите към Агенция по вписванията.

Цена: 120 лв.
Срок:  3 дни
Научи повече на 0888192888