Регистрация на ЕООД | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Регистрация на ЕООД

Какво е ЕООД ?

Регистрирането на ЕООД /Дружество с Ограничена Отговорност/ представлява създаване на фирма, която ще бъде собственост на едно физическо или юридическо лице. Собственикът ще отговаря до размера на дяловото си участие.

За да регистрирате ЕООД е необходимо да определите :

Какво ще бъде НАИМЕНОВАНИЕТО на Вашата фирма ?
Какъв ще бъде КАПИТАЛЪТ на Вашата Фирма ? /минимумът е 2 лв./
Къде ще бъде АДРЕСЪТ на Вашата Фирма ?
Кой ще бъде УПРАВИТЕЛЯТ на Вашата Фирма ? /Може да е собственикът или трето лице /

Как става регистрацията на ЕООД ?

Регистрацията на ЕООД се извършва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като регистрирането може да се осъществи на място в Агенцията или по електронен път. И в двата случая стъпките са следните:

Проверка за уникалност на избраното наименование.
Запазване на избраното наименование.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверка на част от документи.
Откриване на фирмена набирателна сметка.
✓ Внасяне на първоначалния капитал.
Попълване на формуляр – Заявление А4.
Подаване на документите към Агенция по вписванията.

Цена: 240 лв.
Срок:  3 дни
Научи повече на 0888192888