Регистрация на ЕАД | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Регистрация на ЕАД

Какво е ЕАД ?

Регистрирането на ЕАД /Акционерно Дружество/ представлява създаване на фирма, която ще бъде собственост на едно лице – акционер. Акционерът притежава пълния пакет акции, които образуват капитала на дружеството и отговорността се носи до неговия размер.

За да регистрирате ЕАД е необходимо само да определите:

Какво ще бъде НАИМЕНОВАНИЕТО на Вашата фирма?
Какъв ще бъде КАПИТАЛЪТ на Вашата Фирма? /минимумът е 50 000 лв./
Къде ще бъде АДРЕСЪТ на Вашата фирма?
По какъв начин ще се УПРАВЛЯВА Вашата Фирма?

едностепенно или двустепенно
- съвета на директорите
/от 3 до 9 члена/
- надзорен съвет /от 3 до 7 члена/
+ управителен съвет /от 1 до 9 члена/

Как става регистрацията на ЕАД ?

Регистрацията на ЕАД се извършва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като регистрирането може да се осъществи на място в Агенцията или по електронен път. И в двата случая стъпките са следните:

Проверка за уникалност на избраното наименование.
Запазване на избраното наименование.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверка на част от документи.
Откриване на фирмена набирателна сметка.
✓ Внасяне на първоначалния капитал.
Попълване на формуляр – Заявление А5.
Подаване на документите към Агенция по вписванията.

Цена: 600 лв.
Срок:  3 дни
Научи повече на 0888192888