Регистрация на АД | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Регистрация на АД

Какво е АД ?

Регистрирането на АД /Акционерно Дружество/ представлява създаване на фирма, която ще бъде собственост на две или повече лица – акционери. Всеки от акционерите притежава брой акции, които му дават съответно право на глас в управлението на дружеството. Всеки акционер носи отговорност само до размера на акциите му. Капиталът на дружеството се образува от всички акции и отговорността се носи само до неговия размер.

За да регистрирате АД е необходимо само да определите:

 Какво ще бъде НАИМЕНОВАНИЕТО на  Вашата фирма?
Какъв ще бъде КАПИТАЛЪТ на Вашата Фирма? /минимумът е 50 000 лв./
Къде ще бъде АДРЕСЪТ на Вашата фирма?
По какъв начин ще се УПРАВЛЯВА Вашата Фирма?

едностепенно или двустепенно
- съвета на директорите
/от 3 до 9 члена/
- надзорен съвет /от 3 до 7 члена/
+ управителен съвет /от 1 до 9 члена/

Как става регистрацията на АД ?

Регистрацията на АД се извършва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като регистрирането може да се осъществи на място в Агенцията или по електронен път. И в двата случая стъпките са следните:

 Проверка за уникалност на избраното наименование.
Запазване на избраното наименование.
Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията, съгласно законовите и процедурните изисквания.
Нотариално заверка на част от документи.
Откриване на фирмена набирателна сметка.
✓ Внасяне на първоначалния капитал.
Попълване на формуляр – Заявление А5.
Подаване на документите към Агенция по вписванията.

Цена: 600 лв.
Срок:  3 дни
Научи повече на 0888192888