Продажба на дружествен дял | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Продажба на дружествен дял

Съдружниците в дадена фирма са собственици на определен брой дялове. Тези дялове не могат да се делят, но могат да се прехвърлят. Прехвърлянето на дялове е вътрешнофирмена процедура, чрез която всеки собственик може да продаде собствените си дялове /на друг съдружник или на трето лице/.

Прехвърлянето на дружествени дялове се осъщестява с нотариално заверен договор за покупко продажба. Промяната се отразява в Търговския регистър и е свързана с промяна на част от фирмените документи. За да се прехвърлят дружествени дялове стъпките са следните:

Изготвяне на всички необходими документи във връзка с промяната на дяловото участие на съдружниците във фирмата.
Промяна на част от фирмените документи.
Нотариално заверка на подписите на част от документите.
Попълване на формуляр – Заявление А4.
Попълване на формуляр – Заявление Г1.
Подаване на документите към Агенция по вписванията.

Цена: попитай
Срок:  3 дни
Научи повече на 0888192888