Закриване / Ликвидация / Заличаване на фирма | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Закриване / Ликвидация / Заличаване на фирма

Закриване / Ликвидация / Заличаване на фирма е процедура, с която се прекратява съществуването на дадено дружество.  Процедурата протича в 2 фази, като в процеса на ликвидиране се погасяват всички дружествени задължения и се разпределят активите:

Първа фаза

 Изготвяне на всички необходими документи във връзка с откриването на процедурата по ликвидация.
Дерегистрация по ДДС /ако дружеството е регистриране по ДДС/.
 Изготвяне на всички необходими документи съгласно изискванията на Националната Агенция за Приходите.
Подаване на заявление към Националната Агенция за Приходите по данъчен район на дружеството във връзка с издаване на удостоверение по чл.77, ал. 1 от ДОПК за липса на задължения към държавата.
Изготвяне на всички необходими документи във връзка с откриването на процедура по ликвидация на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Подаване на заявление към Агенция по вписванията за обявяване на покана до кредиторите на дружеството.

Втора фаза
След изтичането на определения от закона срок /шест месеца/, в който кредиторите /ако има такива/ могат да предявят вземанията си към дружеството,  се преминава във фаза на окончателно заличаване на дружеството.

Изготвяне на всички необходими документи във връзка със закриването на процедурата по ликвидация и заличаване на дружеството.
 Изготвяне на всички необходими документи съгласно изискванията на Националната Агенция за Приходите.
Подаване на заявление към Националната Агенция за Приходите по данъчен район на дружеството във връзка с издаване на удостоверение по чл.77, ал. 1 от ДОПК за липса на задължения към държавата.
 Изготвяне на всички необходими документи съгласно изискванията на Националния Осигурителен Институт.
Подаване на заявление към Националния Осигурителен Институт във връзка с издаване на удостоверение по чл.5, ал. 10 от КСО за липса на предадени разплащателни ведомости на дружеството.
Изготвяне на всички необходими документи във връзка със закриването на процедурата по ликвидация и заличаване на дружеството.
Подаване на заявление към Агенция по вписванията за обявяване на окончателното заличаване на дружеството.

Цена: 580 лв.
Срок:  180 дни
Научи повече на 0888192888