Промени в данъчното облагане през 2013 година, част 1 | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Промени в данъчното облагане през 2013 година, част 1

Като цяло българската данъчна система е опростена и лесна за боравене. Затрудненията пред данъкоплатците, сред които са фирмите регистрирани в България, са бюрокрацията, дългите процедури и спазването на законите. Поради това се върви в посока на улесняване заплащането на данъците, облекчаване на административните изисквания и съгласуване с европейските норми, като се правят промени в съответните закони. Промените в данъчното облагане се приемат с облекчение от собствениците на фирми в страната, още повече че с малки изключения те няма да провокират увеличение на данъчната тежест през новата 2013 година. Предложението от сферата на бизнеса да се въведат обвързващи данъчни облекчения, когато доброволно са разкрити грешки, към момента не е разгледано. Промените, които засягат бизнеса и развиването на търговска дейност на регистрираните в България фирми са изброени по-долу в текста.

Приети са изрични директиви от страна на Европейския Съюз, които касаят издаването на фактури. Доскоро фирмите попълваха фактури, в които не всички данни са считаха за съществени. Благодарение на промените, държавите членки на Съюза трябва да спазват еднакви правила при издаването на фактури, когато се извършват международни сделки. От началото на януари 2013 година, вида и издаването на фактурите ще бъде спрямо правилата на държавата членка на Европейския Съюз, която ще облага доставката. В случаите, в които данъкът ще бъде изискуем в друга държава, която също е членка на Европейския Съюз и в случаите, когато доставката ще подлежи на облагане извън Съюза, то тогава фактурата следва да бъде съобразена спрямо изискванията на страната, от която се прави доставката. В допълнение, за улеснение на фирмите се въвежда опростен модел на фактуриране, който може да се използва при сделки и операции под сумата от сто евро и съответно нейната стойност в лева. При тези фактури се попълват по-малко данни. Друго улеснение е така наречената „сборна фактура“, която се издава веднъж месечно и е за няколко доставки.

Тези две промени ще утвърдят използването на самофактурирането като опция. По този начин ще се редуцират проблемите от търговски и данъчен вид. Със започването на новата година, фирмите в търговски отношения ще могат сами да уговарят процедурата по приемане на фактури като предварително сключат споразумение за самофактуриране. В това споразумение следва да се вземат под внимание данъчните задължения на всяка от страните по принцип, както и конкретните търговски взаимоотношения.

Що се отнася до електронното фактуриране, тук също ще има облекчение. Очаква се да започне приемането на електронни формати, където няма да бъдат възможни корекции. Още едно улеснение на собствениците на регистрирани фирми в България ще бъде въведено с настъпването на новата година и това е конвертирането на данъчната основа, като при сделка от валута в лева ще може да бъде използван курса на Европейската централна банка от съответната валута към еврото, който е актуален към момента. Такова улеснение не може да бъде прието при фактурирането на акцизните стоки. Това е така, защото в страната ни следва да бъде въведена централизирана система с информация за акцизите. Разбира се, тези облекчения в данъчната система на България не са достатъчни, за да привлекат интереса на инвеститорите. Нужни са още промени в тази посока.

* Статията е написана по анализ на г-н Милен Райков, старши данъчен мениджър в компания Ernst&Young, направен за вестник „Капитал“ от 07.12.2012 год.