Промени в данъчното облагане през 2013 година, част 3 | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Промени в данъчното облагане през 2013 година, част 3

Сред измененията в данъчното облагане, които предстоят през 2013 година, е и въвеждането на единно платежно. Без съмнение, това е една от най-интересните промени и съответно най-дискутираната. Целта на изменението е да се премахне изискването всяко плащане да бъде правено с отделен документ. Тази стара разпоредба водеше до оскъпяване при внасянето на осигуровки и данъци. Съгласно изменението в погасяването на публичните вземания, които се събират от НАП, когато има направено плащане към НАП от дадена регистрирана фирма в България, то първо ще се покриват задълженията с най-ранно изтичащ срок и след това останалите задължения на даденото лице. Тази промяна се противопоставя на изискванията преди, когато се покриваха първо най-старите задължения, а не тези които изтичат най-скоро. Тук има и изключения, които засягат здравноосигурителните вноски, осигурителните вноски при допълнително пенсионно осигуряване, както и всноските които са във връзка с предварителното изпълнение на дадени задължения, които касаят ревизионни актове след обжалването им.

Промяната с въвеждането на единно платежно нареждане не се приема добре от всички. Има собственици на регистрирани фирми, които считат че използването на единно платежно нареждане ще предизвика грешки поради разликите в тълкуванията на лицето, което е задължено и на служителя в администрацията. Разбира се, има резон в това. За да се избегнат грешки при разплащане с единно платежно нареждане, следва да се предвидят няколко изключение като например покриване на задължения с изтекла давност, когато плащане е възможно но не е задължително за покриване по принудителен ред. За плавното въвеждане на това единно платежно и отстраняването на възможните грешки и двойнствени тълкувания, следва да се предостави по-дълъг период, в който да се изгладят противоречията. Очакват се и още изменения в данъчното облагане и те касаят големината на лихвите по осигурителните вноски, които не са платени навреме. Досега размерът на тези лихви беше една пета над основния лихвен процент. След промените, от 2013 година този процент ще се намали и ще бъде изравнен с размера на лихвите по закъснелите данъчни задължения или една десета над основния лихвен процент. Тази промяна ще спомогне и отстраняването на проблеми, които могат да възникнат в тази връзка когато се използва единното платежно нареждане, описано по горе. В допълнение на това, от 2013 година се приема и изискването Националната Агенция по Приходите да бъде уведомявана писмено, когато има промени в данъчния резултат за минали вече периоди, които са вследствие от счетоводни грешки. Писменото уведомление следва да бъде подробно и отлично обосновано.

Специалистите в бранша на данъчното облагане, както и собствениците на регистрирани фирми в България приемат голяма част от промените с радост, тъй като се очакват те да донесат облекчение на бизнеса. Счита се обаче, че е възможно възникването на проблеми произтичащи от данъчни ситуации, които не са добре обмислени в промените. Много от предложенията на бизнеса, сред които обвързващите данъчни облекчения и доброволно разкритите грешки, останаха неразгледани. Българската законодателна система следва да разбера, че облекченията в данъчната система на страната ще доведат до появата на повече инвеститори, което ще е добре за икономиката. В същото време, недостатъчните облекчения ще накарат много от вече съществуващите инвеститори на пазара да потърсят реализация на проектите си в други райони.

* Статията е написана по анализ на г-н Милен Райков, старши данъчен мениджър в компания Ernst&Young, направен за вестник „Капитал“ от 07.12.2012 год.