Промени в данъчното облагане през 2013 година, част 2 | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Промени в данъчното облагане през 2013 година, част 2

В допълнение на изброените изменения в част първа от статията за промените в данъчното облагане през идната 2013 година, могат да бъдат добавени още няколко групи с изменения. Като начало се очаква да бъдат намалени разликите между европейското и българското законодателство. Следва да отпадне ограничението при ползването на данъчен кредит при наемане на мотоциклети и леки автомобили, както и разходите свързани с тях. По този начин се връщаме към режима от началото на 2007 година, когато нямаше ограничения в ползването на този данъчен кредит. Освен това се предлага възможност на гражданите да използват данъчен кредит за онези автомобили, с които извършват основаната си дейност. За съжаление остават ограниченията при ДДС кредита за внесени или закупени леки автомобили, дори когато те се използват за дейност, която е облагаема. Това следва да се знае от инвеститорите, които са решили да регистрират фирми в страната и да започнат дейност тук.

Като допълнение отпада текста съответен нает актив да се ползва поне три години, за да бъде признат данъчен кредит, когато се извършва ремонт на този актив. Очаква се още правото на данъчен кредит да бъде признато и да покрие и други услуги и стоки, които се използват за подобрение на наетите вече активи. В случая тези доставки ще бъдат облагани с ДДС. По този начин ще се изглади противоречието между закона за ДДС в България и заложените принципи на ДДС в Европейския Съюз. Допълнителната промяна в тази насока се отнася за лицата, които са се регистрирали сега по ДДС. Преди измененията, новорегистрираните по ДДС лица имаха право да използват данъчен кредит за активи, които са налични към датата на регистрация като предоставят техен опис до седем дни след въпросната регистрация. Сега този срок се увеличава на 45 дневен.

Известни изменения ще има и при авансовите вноски на корпоративния данък. Когато нетните приходи от извършени продажби за предходната година са под 300 хиляди лева, такива авансови вноски няма да се дължат. Когато авансовите вноски са от порядъка между 300 хиляди лева и 3 милиона лева, ще следва да се заплащат авансови вноски на тримесечие. В случаите, когато приходите от продажби минават 3 милиона, то тогава ще следва да се заплащат авансови вноски на месечна база. Друго изменение, което следва да знаят собствениците на регистрирани фирми в София и в България като цяло, е че вноските на авансовия данък вече ще бъдат определяни на прогнозна база, а не на базата на печалбата от миналата година. С тези промени се дава повече свобода на регистрираните дружества, както и се цели намаляване на администрацията, която следва да следи за спазването на новите правила. Към всички тези изменения следва да добавим също промяната която касае данъците върху разходите на регистрираните фирми. Те вече ще следва да се внасят на годишна база. Изменението е прието поради малкия размер на приходите от тези данъците върху разходите.

Наблюдават се и изменения и в данъка при източника, с който се облагат доходите на юридическите лица от чуждестранен произход. Те ще следва да спазват по-кратки срокове при внасяне и деклариране, които ще са до края на месеца след тримесечното начисляване на дохода. Много често такъв данък не се дължи когато има двустранна данъчна спогодба.

* Статията е написана по анализ на г-н Милен Райков, старши данъчен мениджър в компания Ernst&Young, направен за вестник „Капитал“ от 07.12.2012 год.