Няколко лесни стъпки за регистриране на фирма | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Няколко лесни стъпки за регистриране на фирма

Решили сте да започнете собствен бизнес. Имате идея, търговска стратегия и бизнес план, осигурили сте финансиранетото, което ви трябва в началото. Вече искате нещата да се случат. Готови сте да откриете собствена фирма и искате тя да отразява напълно идеята ви за бизнес начинания. Ако сте на този етап, то вие имате две възможности. Едната опция е да се погрижите сами за документацията като имате впредвид че това в крайна смeтка може да ви коства повече време, усилия и средства; а другата опция е да се доверите на професионалисти. Както става с всяка една специфична дейност, регистрацията на фирма изисква някои тънкости и стъпки, които да се следват. За да бъде напълно успешна новата инвестиция, то юридическата страна на нещата следва да бъде безупречна.

Какво трябва да си изясните преди да се срещнете с професионалисти, които да ви помогнат в процеса на регистрация на фирмата ви? На първо място следва да изберете типа на фирмата си, който най-добре ще подхожда на дейността и намеренията ви. Има съществени разлики между опциите ЕТ (едноличен търговец) и ООД/ЕООД (дружество с ограничена отговорност), които ще бъдат разгледани по-долу в текста. След като се избере вида на фирмата, следва да уточните името, седалището, както и капитала на тази фирма. Когато сте наясно с тези основни неща по отношение разкриване на фирма за бизнес начинанията ви, следва да организирате откриването на фирмата си, както и вписването и в Търговския Регистър.

Какво представляват дружествата с ограничена отговорност? Това са самостоятелни юридически лица, под формата на които се обединяват едно (ЕООД) или повече физически или юридически лица (ООД) с цел развиване на търговска дейност и достигане до общи цели. При дружества, които се състоят от няколко съдружника, всеки съдружник отговаря за фирмените задължения според капитала си в дружеството. При дружествата с ограничена отговорност като ООД и ЕООД, съдружниците не носят лична имуществена отговорност. Освен това капиталът на фирмата е малък, а собствеността върху нея може лесно да бъде прехвърляна на трети лица. Като недостатъци на този вид дружества се приемат липсата на анонимност на съдружниците, както и двойното облагане. За да се регистрира едно дружество с ограничена отговорност, то следва да се попълни Заявление по образец А4, като органът който е компетентен по регистрацията на такива дружества с ограничена отговорност е Агенцията по вписванията, към която принадлежи и Търговския Регистър.

При едноличните търговци (ЕТ) се приема, че едноличният търговец извършва търговска дейност, като е дееспособно физическо лице. При регистрацията на такава фирма не се изисква капитал, счетоводното обслужване е в пъти по-лесно, а държаваните такси за вписване в Търговския регистър също са по-ниски. Недостатъците тук са свързани с това, че собственикът е отговорен с имуществото си за евентуалните задължения на фирмата и с факта, че следва да плаща годишен данък и осигурителни вноски върху брутната си печалба. В допълнение, при някои от търговските услуги и дейности се изисква заплащането на патентен данък, който е по-висок от плоския данък, който заплащат върху печалбата си собствениците на ЕООД и ООД фирми. Ако фирмата е ЕТ и дейността която се осъществява не подлежи на патентен данък, тогава плоският данък с който се облага печалбата е 15 %.