Дължими данъци в България | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Дължими данъци в България

Ако сте решили да регистрирате фирма в България и да развивате собствен бизнес, следва да се запознаете с дължимите данъци в страната. Тази информация ще ви бъде от полза независимо от това с какво точно ще се занимавате и в каква сфера ще бъде вашето бизнес начинание. Като начало, инвеститорите и бизнесмените в България следва да знаят, че размера на корпоративния данък е 10 %. Определени дружества биват освобождавани от този корпоративен данък и това са дружествата, които имат специална инвестиционна цел, както и колективните инвестиционни дружества, които са открити за публично предлагане, а също и лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип.

Данъкът, който всяка фирма дължи и който се изчислява върху печалбата е 10 %. От данък бива освободена онази печалба, която е получена след продажба на акции, когато това става с помощта на българския фондов пазар или чрез друг, също регулиран пазар на страна, която е член на Европейския Съюз. Има и така наречен подоходен данък, като размерът на дивидентите е 5 %, а на лихвите и хонорарите е 10 %. Освободени от данък са онези дивиденти, които са изплатени на юридически лица, които плащат данъците си в страна, която е членка на Европейския Съюз. При лихвите също има изключения. Когато лихвите и хонорарите са от началото на 2011 година и се дължат на асоциирани дружества, които плащат данъци в страна към Европейския Съюз, то тогава размерът на данъка е 5 %. За лихви и различни хонорари преди 2011 година на асоциирани дружества, данъкът си остава в размер на 10 %. Хонорарите и лихвите, които ще бъдат платени на асоциирани дружества след края на 2014 година, няма да се облагат с данъци.

Всички фирми, регистрирани в България, плащат данък добавена стойност в размер на 20 %. При хотелските услуги тази данъчна ставка е в размер на 9 %. При наличието на определени условия, данъкът добавена стойност се възстановява в период от два месеца. В допълнение на тези данъци, има годишен данък върху недвижимото имущество, в случай че регистрираната в България фирма притежава имот, например офис. Този годишен данък е в размер на 0.01 до 0.45 %. При прехвърляне на имот се дължи друг данък, който е в размер между 0,1 % и 3 %. Тук размерът на данъчните ставки варира, тъй като се определя от всяка от общините отделно и в допълнение зависи от локацията на имота. Като цяло данъчната основа може да бъде самата пазарна цена, стойността на имота по документи или определена данъчна стойност. Фирмите, които са регистрирани в България, следва да знаят че горите и зеледелската земя не се облагат с данъци.

Собствениците на фирми в България трябва да знаят още, че следва да заплащат задължителни вноски за социални осигуровки на служителите си. Съотношението тук е 17.4 % за работодателите и 12.9 % за служителите. Като максимален праг на месечният осигурителен доход се приема сумата от 2 000 лева. В случай, че фирмата притежава автомобил, то следва да се плаща данък върху превозното средство. Данъци се дължат и при определени разходи, каквито са социалните осигуровки.